pavandenys

pavandenys
pavandenỹs sm. (34b) Žrm, pavándenis (1) Klvr, Mrj, Al 1. vieta prie vandens (upės, ežero, marių ...): Jie į tuos pãvandenius buvo pasilikę Pgg. Ans į tą pavándenį (pamarį) čia vaikščio[ja] Prk. Pavandenỹj (pavandeniaĩs) galvijus ganyti K. Kad augtų kaip žolė pavandenyj, kaip gluosnis paupiuose KlM1659. Dabar [sodybas] pavandeniaĩs, kur nūkampiau, statysią Vdk. Pavandeniais eik, bene rasi ančių J. Paukščiai skraido pãvandeniu, bus lietaus Dkš. Nerasi gazelės nei saulės nudegintose kalvose, nei pavandeniuose Blv. 2. potvynis, palaidinys: Šiemet bus didelis pavandenỹs, kap paleis sniegą Lp. Kai prasideda pavandenỹs, per Glytų kelmyną nė neik Gs. Per didelius vėl pavandenius ... baugu plaukti A1884,345. O toks pavándenis – nei tu paeisi, nei pavažiuosi Ss. Ir didžiausi pavandeniaĩ čia neužlieja Grl. Po pãvandenio čia bus žvyro Grl. Iš kur bus žuvų, kad nebuvo pãvandenio! Vrn. Kap gyveni? Pavándenis dar nenunešė? Vrn. ^ Kad tu nueitai su pavandeniu! (keik.) Arm. 3. srovė: Ji paleido vainikėlį po strauniu pavandenėliu (d.) J.Jabl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išvažiuoti — K, Rtr, NdŽ, DŽ1, KŽ; SD412, R, R4,43,394, MŽ, MŽ5,57,531, M, Š, L, RtŽ, ST24, LL157,288 1. intr. važiuojant išjudėti: Namai apgriuvę, o kap išvažiuõs arkliais – Marija, tik laikyk! Sn. Išvažiuojant čia iš tos duobės, kaip eina iš pakalnės an… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavandenė — pavañdenė sf. (1) Azr, pavandenė (1) Klvr, Šč, Pls, pavandenė̃ (3a) Drsk žr. pavandenys: 1. Q368, CII144, N Medžiojimas vandens ar pavandenės paukščių sudaro žmonėms gana rimtą pramogą J.Jabl. 2. Per šitą didelę pavandenę Nemunas apsėmė visas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • povandenis — 1 povandenis sm. (1), povandenis (1) žr. pavandenys 2: Pavasarį būva povandenis Vrn. Povandenis paskėlė Mrc. Povandenis jį (tiltą) buvo nunešęs Mrc. Povandenių nebuvo, tai ir žuvys mažai gaudės Krn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”